Bra att veta om buss och spårvagn i Göteborg

Västtrafik http://www.vasttrafik.se har Reseplanerare, kartor och annan information. Om du har ett svenskt mobilabonnemang kan du köpa biljett via appen Västtrafik To Go. Annars är det bäst att köpa enkelbiljett(er) i förväg på Pressbyrån eller Seven Eleven. Du kan även betala med kort på spårvagnen men inte på bussen.

Från Centralen till Humanisten
Spårvagn 2 mot Mölndal, från Centralstationen Läge A, till Korsvägen eller Spårvagn 4 mot Mölndal, från Centralstationen Läge C, till Korsvägen.

Promenera till Brunnsparken. Tag buss 52 mot Linnéplatsen från Läge A, bredvid Gustav Adolfs torg, till Berzeliigatan eller Korsvägen.

Från Centralen till Panorama
Spårvagn 2 mot Mölndal, från Centralstationen Läge A, till Korsvägen eller Spårvagn 4 mot Mölndal, från Centralstationen Läge C, till Korsvägen.
Promenera antingen uppför Eklandagatan (800m) eller byt till buss 52 från Läge A till Utlandagatan.

Promenera till Brunnsparken. Tag buss 52 mot Linnéplatsen från Läge A, bredvid Gustav Adolfs torg, till Utlandagatan.

Från Landvetter till Humanisten
Tag Flygbussen från Landvetter (betala med kort) till Korsvägen (första stoppet).

Från Landvetter till Panorama
Tag Flygbussen från Landvetter (betala med kort) till Korsvägen (första stoppet).
Promenera antingen uppför Eklandagatan (800m) eller tag buss 52 Läge A till Utlandagatan.

Mellan Panorama och Humanisten är det gångavstånd (600 m) nedför Eklandagatan

Program och anmälan till GRAMINO 2016!

Nu finns ett preliminärt program till GRAMINO 2016. Programmet kommer inom kort uppdateras med abstracts.

Det finns också möjlighet att anmäla sitt deltagande på konferensen samt att ta del av konferensens hotellerbjudanden. Detta gör du under Anmälan samt Praktisk information – Hotell.

Vi vill be alla deltagare att anmäla sig så snart som möjligt för att förenkla vårt planeringsarbete. Har du frågor? Mejla gramino@svenska.gu.se

 


På eftermiddagen den 11 maj börjar konferensen Svenskans beskrivning också i Göteborg, se svenskansbeskrivning35.wordpress.com. Till denna anmäler du dig separat och det finns även där en möjlighet att utnyttja ett avtalat konferenspris på hotellrum hos Quality Hotel Panorma.

 

Konferensadministratör
Sven Lindström

Andra rundskrivelsen

Andra rundskrivelsen – PDF

Konferensen Grammatik i Norden (Gramino) arrangeras i Göteborg 10–11 maj 2016 med stöd av Kungl. Vitterhetsakademien. Tidpunkten är vald så att den ligger omedelbart före konferensen Svenskans beskrivning 35 som äger rum i Göteborg 11–13 maj 2016.

Syftet med konferensen är att samla forskare som undersöker grammatiska förhållanden i nordiska språk (danska, färöiska, isländska, norska, svenska, älvdalska samt relevanta dialekter). Vi välkomnar alla typer av grammatisk forskning. Det kan röra sig om:

 • formell eller funktionell grammatik
 • synkron eller diakron grammatik
 • talspråk eller skriftspråk
 • dialekter eller standardspråk
 • första- eller andraspråksinlärning
 • syntax, morfologi, fonologi, semantik eller pragmatik

Föredragen får gärna hållas på danska, norska eller svenska, men bidrag om nordiska språk på engelska går också bra. Anonymt abstrakt för 30-minuters föredrag eller poster skickas i PDF-format till gramino@svenska.gu.se senast 1 dec. 2015. Ange namn och föredragets titel i mejlet, samt om du föredrar muntlig presentation, posterpresentation eller båda. Omfång på abstrakt: maximalt 400 ord (exklusive referenslista). Insända abstrakt bedöms av anonyma granskare i Graminos programkommitté (se nedan); också medlemmar av programkommittén är välkomna att skicka in abstrakt. Besked om antagning ges senast 10 feb. 2016.

Vi avser att publicera föredragen i en konferensvolym, troligen en e-volym, efter anonym refereegranskning.

Inbjudna talare: Kersti Börjars, Manchester och Peter Svenonius, Tromsø

Programkommitté:

Kristine Bentzen, Tromsø
Tanya Karoli Christensen, København
Lars-Olof Delsing, Lund
Kristin Eide, Trondheim
Lena Ekberg, Stockholm
Thorhállur Eythórsson, Reykjavík
Cecilia Falk, Stockholm
Torben Juel Jensen, København
Janne Bondi Johannessen, Oslo
Johannes G. Jónsson, Reykjavík
Gunlög Josefsson, Lund
Marit Julien, Lund
Ida Larsson, Oslo
Jaakko Leino, Helsingfors
Helge Lødrup, Oslo
Eva Skafte-Jensen, København
Ulla Stroh-Wollin, Uppsala
Øystein Vangsnes, Tromsø
Sten Vikner, Aarhus
Camilla Wide, Åbo
Tor Åfarli, Trondheim
Jan-Ola Östman, Helsingfors

Ingen konferensavgift. Tack vare ett bidrag från Kungl. Vitterhetsakademien räknar vi med att kunna bjuda på middag på kvällen den 10/5 2016.

Välkommen till Göteborg i maj 2016!

Organisationskommittén: Linnéa Bäckström, Liz Coppock, Elisabet Engdahl, Filippa Lindahl, Erik Petzell & Henrik Rosenkvist

Konferensadministratör: Sven Lindström

Första rundskrivelsen

Första rundskrivelsen – PDF

Konferensen Grammatik i Norden (Gramino) arrangeras i Göteborg 10–11 maj 2016 (lunch till lunch). Tidpunkten är vald så att den ligger omedelbart före konferensen Svenskans beskrivning 35 som äger rum i Göteborg 11–13 maj 2016, https://svenskansbeskrivning35.wordpress.com.

Syftet med konferensen är att samla forskare som undersöker grammatiska förhållanden i nordiska språk (danska, färöiska, isländska, norska, svenska, älvdalska samt relevanta dialekter). Vi välkomnar alla typer av grammatisk forskning. Det kan röra sig om:

 • formell eller funktionell grammatik
 • synkron eller diakron grammatik
 • talspråk eller skriftspråk
 • dialekter eller standardspråk
 • första- eller andraspråksinlärning
 • syntax, morfologi, fonologi, semantik eller pragmatik.

Inbjudna talare: Kersti Börjars, Manchester och Peter Svenonius, Tromsø

Vi avser att publicera föredragen i en konferensvolym, troligen en e-volym, efter anonym refereegranskning. Abstrakt för 30-minuters föredrag eller poster skickas till gramino@svenska.gu.se senast 1 dec. Föredragen får gärna hållas på danska, norska eller svenska, men bidrag om nordiska språk på engelska går också bra.

Programkommitté:

Kristine Bentzen, Tromsø
Tanya Karoli Christensen, København
Lars-Olof Delsing, Lund
Kristin Eide, Trondheim
Lena Ekberg, Stockholm
Thorhállur Eythórsson, Reykjavík
Cecilia Falk, Stockholm
Torben Juel Jensen, København
Janne Bondi Johannessen, Oslo
Johannes G. Jónsson, Reykjavík
Gunlög Josefsson, Lund
Marit Julien, Lund
Ida Larsson, Oslo
Jaakko Leino, Helsingfors
Helge Lødrup, Oslo
Eva Skafte-Jensen, København
Ulla Stroh-Wollin, Uppsala
Øystein Vangsnes, Tromsø
Sten Vikner, Aarhus
Camilla Wide, Åbo
Tor Åfarli, Trondheim
Jan-Ola Östman, Helsingfors

Hållpunkter:
Andra rundskrivelse: september 2015
Frist för abstrakt: 1 dec 2015
Besked om antagning: senast 10 feb 2016

Organisationskommittén:
Linnéa Bäckström, Liz Coppock, Elisabet Engdahl, Filippa Lindahl, Erik Petzell, Henrik Rosenkvist