Program

Samlade abstract – PDF
Program – PDF

Tisdag 10/5 2016, förmiddag. T 307, Olof Wijksgatan 6

08.30–09.00 Registrering
09.00–09.15 Konferensintroduktion – Henrik Rosenkvist
  Ordförande: Henrik Rosenkvist
09.15–09.45 Ulla Stroh-Wollin
Bestämd form – varför då? När bestämd form inte betyder ”du vet vilken jag menar”.
09.45–10.15 Helge Lødrup
Verbalt presens partisipp i norsk og teorien om komplekse predikater
10.15–10.45 KAFFEPAUS
  Ordförande: Elisabet Engdahl
10.45–11.15 Janne Bondi Johannessen
Parasyntetiske sammensetninger — teoretiske perspektiver og empiri ved bruk av korpus og ordbok
11.15–11.45 Halldór Á. Sigurðsson
Gender/gender
11.45–12.45 Peter Svenonius
The Norwegian definite marker and the clitic-affix distinction
12.45–13.45 LUNCH

Tisdag 10/5 2016, eftermiddag

  sal: K332, LT-gatan 6 sal: K333, LT-gatan 6
  Ordförande: Cecilia Falk Ordförande: Eva Skafte Jensen
13.45–14.15 Anu Laanemets
Temporale hjælpeverber i modern dansk
Sanna Skärlund
Från personligt pronomen till generiskt pronomen och tillbaka – generiskt du som ett exempel på informalisering och subjektifiering i svenska
14.15–14.45 Kristin Melum Eide
Modal bruk av (presens) perfektum i skandinavisk: nye takter?
Oda Røste Odden
Type, en slags grammatikalisering av typ og type i norsk?
14.45–15.00 KAFFEPAUS
Ordförande: Tor A. Åfarli Ordförande: Liz Coppock
15.00–15.30 Jan Heegård Petersen & Karoline Kühl
Overgangsverber og perifrastisk passiv i amerikadansk og rigsdansk
Madeleine Halmøy
Monosemisk
15.30–16.00 Maria Bylin
Vad det svenska hjälpverbet vilja och dess relation till sitt subjekt över tid kan säga oss om subjekts-autonomi och hjälpverbstatus
Eva Skafte Jensen
Det er mig – om oblik form og nominativ i gammeldanske prædikativer
16.00–16.15 PAUS
Ordförande: Erik M. Petzell Ordförande: Janne Bondi Johannessen
16.15–16.45 Johan Brandtler & David Håkansson
Ett negativt faktum – V3-ledföljd i svenska
Tor A. Åfarli & Øystein A. Vangsnes
Fleirtalsadjektiv i norsk
16.45–17.15 Ida Larsson & Björn Lundquist
Fastlandskandinaviska argumentskiften – variation med och utan förändring
Adrian Sangfelt
Infinita hjälpverb, OV och bisatsledföljd i äldre svenska
17.30–19.00 POSTERPRESENTATION/MINGEL, LT-gatan 6
19.00– KONFERENSMIDDAG, sal: K332 och K33, LT-gatan 6

Onsdag 11/5 2016

Lilla Hörsalen, Humanisten

  Ordförande: Øystein Vangsnes
09.00–10.00 Kersti Börjars
Modifiers in Old Norse noun phrases
10.00–10.30 KAFFEPAUS, LT-gatan 6
  sal: K332, LT-gatan 6 sal: K333, LT-gatan 6
  Ordförande: Ulla Stroh-Wollin Ordförande: Helge Lødrup
10.30–11.00 Kari Kinn
Nullargumenter i gammelnorsk og pronomens inre struktur
Marie Herget Christensen, Tanya Karoli Christensen & Torben Juel Jensen
Påvirker ledstilling opmærksomhed på ændringer i komplementsætninger?
11.00–11.30 Linda Evenstad Emilsen
Fra frase til kjerne – kontrastive elementer i en norsk dialekt
Christiane Müller
Adjunct Islands in Swedish
11.30–12.00 Erik M. Petzell
Verbböjning och särdrags-redundans: om det enklitiska subjektet ä i viskadalska
Fredrik Heinat, Eva Klingvall, Damon Tutunjian & AnnaLena Wiklund
Superadditive effects in judgments of relative clause extractions
12.00–12.15 Konferensavslutning, K332, LT-gatan 6

Konferensen Svenskans Beskrivning 35 öppnar sin registrering 12.00 på Konferenscentrum Wallenberg, Medicinargatan 20.

Antagna postrar

Liz Coppock, Olof Kastrup Superlativa kvantitetsord i skandinaviska språk
Filippa Lindahl Det spetsställda ledets funktion i satsfläta med relativsats
Björn Lundquist När det lägre argumentet promoveras: dubbelobjektspassiver, pseudo-passiver och ”partikelpassiver” i svenskan
Joel Olofsson Förhållandet mellan rörelseverb och förflyttningskonstruktioner – en fråga om produktivitet och lexikogrammatisk dragningskraft?
Åshild Søfteland & Kaja Borthen ”Han er kald, lufta, sjø.” Analysar av den pragmatiske markøren ‘sjø’ i norske dialektar